Noutati:


   

Aspecte legale și financiare în Programul Cadru Orizont 2020

ANCSI a anuntat ca prin Decizia Presedintelui ANCSI nr. 9252/30.05.2016 a fost aprobata forma standard a contractului de finantare pentru Axa 1 POC si se demareaza procedura de contractare a proiectelor selectate la finantare in cadrul competitiilor derulate in anul 2015

Forma standard a contractului de finantare Axa1 POC

Instructiunea privind documentele insotitoare 

Avizul AM POC privind forma standard de contract de finantare


Programul Operațional Capital Uman - POCU

Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016)


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat  un nou Ghid in consultare publica pentru POR 2014-2020

Descarca Ghidul specific pentru axa prioritara 8, prioritatea de investitie 8.1, obiectivul specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operatiunea A grup vulnerabil persoane varstnice