În cadrul Departamentului de Fonduri Europene al Universității din Craiova există o echipă de suport pentru toate cadrele didactice care doresc să elaboreze propuneri de proiecte cu fonduri Europene.

Echipa include specialiști în domeniul financiar, juridic și achiziții publice, totodată existând pentru fiecare facultate asistenții de cercetare care pot să ajute în domeniile de specialitate aferente fiecăruia.

Tot în cadrul Departamentului de Fonduri Europene puteți găsi și metodologi privind inițierea, implementarea și operarea proiectelor finanțate din FSE în Universitatea din Craiova.