Asistență elaborare Proiecte

 

În cadrul Departamentului de Fonduri Europene al Universității din Craiova, există o echipă de suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Echipa include specialiști din domeniul financiar, juridic și achiziții publice, totodată existând pentru fiecare facultate asistenții de cercetare care pot să ajute în domeniile de specialitate aferente fiecăruia.

Tot în cadrul Departamentului de Fonduri Europene puteți accesa metodologiile privind inițierea, implementarea și operarea proiectelor finanțate din FSE în Universitatea din Craiova.

 

Domeniul: Economic


Domeniul: Achiziții publice


Domeniul: Juridic