Echipa de asistență

 

Domeniul: Fizică şi Chimie

Domeniul: Ştiinţe comportamentale

Asist. cercet. dr. Stoicescu V.F. Adrian-Mihail

Asist. cercet. drd. Dan G. Cătălin-Constantin

 

 

Domeniul: Drept şi Limbi străine(Engleză-Germană)

Domeniul: Inginerie industrială și Ingineria materialelor

Asist. cercet. drd. Calotă (Teodorescu) Adela

Asist. cercet. dr. ing. Didu Anca

 

 

Domeniul: Științe economice

Domeniul: Ştiinţe politice- Sociologie-Filozofie-Istorie

Asist. cercet. dr. Cârstina Silviu-Valentin

Asist. cercet. dr. Dragomir Denisa-Victoria

 

 

Domeniul: Biologie – Geografie – Mediu

Domeniul: Inginerie Electrică

Asist. cercet. drd. Voinea Elena-Adriana

Asist. cercet. dr. ing. Nicolae Marian-Ştefan

 

 

Domeniul: Drept şi Ştiinţe administrative

Domeniul: Matematică şi Informatică

Asist. cercet. dr. Bratiloveanu V. Izabela-Brigitte

Asist. cercet. dr. Ţicleanu Oana-Adriana

 

 

Domeniul: Filologie-Arte

Domeniul: Automatică, Calculatoare Electronică, Mecatronică și Robotică

Asist. cercet. dr. Nedelea Florin-Gabriel

Asist. cercet. drd. ing. Iacob (Şoimu) Andreea-Valentina

 

 

Domeniul: Inginerie mecanică, Autovehicule şi Transporturi

Domeniul: Ingineria resurselor vegetale și animale

Asist. cercet. drd. ing. Matei Lucian

Asist. cercet. dr. Scutelnicu Anca