INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE


COD SMIS – CSNR 13845

Numar contract: 256/28.09.2010

Competitia: POSCCE - A.2. - O. 2.2.1. - 2009 - 4

Aria tematica: Materiale, produse şi procese inovative

Valoarea totala a proiectului 55 800 000 lei

Valoarea totala eligibila 45 000 000 lei

Asistenta financiară nerambursabilă 10 800 000 lei

Link: ERRIS - Prezentare INCESA

 

Scop
Scopul proiectului INCESA este de a crea o infrastructură de cercetare modernă, care pune la dispoziţia cercetătorilor din regiunea Oltenia, dar mai ales celor din Universitatea din Craiova, laboratoare dotate cu echipamente performante, avansate la nivel mondial, metode de mare actualitate in spaţiul european al cercetarii, elemente care vor coagula masa critică de resurse, facand astfel posibilă dezvoltarea si afirmarea cercetării romanesti in spaţiul concurenţial european.

Obiective
Maturizarea capacitatii de cercetare a Universităţii din Craiova prin dezvoltarea complexă a  infrastructurii de C-D in scopul ridicării nivelului de competitivitate stiinţifică pe plan internaţional.
Stimularea ofertei de servicii performante pentru intreprinderi prin imbunătăţirea calităţii si eficienţei activităţii de cercetare dezvoltare (CD) desfăsurate in universităţile si in institutele de C-D publice
Asigurarea unui mediu de cercetare si educaţie de un inalt nivel tehnico-stiinţific pentru atragerea de specialisti din străinătare si a tinerilor cercetători in instituţiile C-D publice din Romania

Atuuri
Obiectivitate: Spre deosebire de institute private de cercetare, care au ca scop maximizarea profitului, o astfel de infrastructura publica de cercetare isi propune construirea, consolidarea si dezvoltarea unei marci (brand). Calitatea actului de cercetare ii poate conferi recunoastere si odata cu aceasta mijloacele pentru a isi finanta activitatea. Fara presiunea unor tinte financiare, infrastructura de cercetare isi poate construi reputatia pe obiectivitate
Complementaritate: O astfel de infrastructura de cercetare poate asuma sarcini de cercetare pe termen lung, mai putin interesante pentru institute de cercetare private (datorita ciclului economic lung).
Flexibilitate: O infrastructura publica de cercetare universitara are posibilitatea de a mobiliza punctual (pe proiecte, in functie de necesitati) competente de cercetare extrem de diverse (energetica, automatica, IT, etc.) din cadrul universitatilor afiliate. Pentru institute private de cercetare cooptarea unor colaboratori externi este posibila, dar mai complicata.
Promovarea de solutii inovante: Conform menirii sale, mediul universitar promoveaza cele mai noi tehnologii si solutii tehnice in randurile studentilor. Este de asteptat ca odata cu formalizarea activitatii lor de cercetare, specialistii din acest cadru sa propuna aplicarea lor in sectorul electricitatii.
Deschidere internationala: Institutele private de cercetare nu vizeaza prioritar angrenarea in structuri internationale de cercetare, ci consolidarea si sporirea cotelor detinute pe piata cercetarii stiintifice din Romania.
Replicare facila: O asemenea infrastructura de cercetare poate reprezenta un exemplu pozitiv care poate fi replicat in Romania. Se poate crea astfel o retea racordabila la retelele europene de cercetare.
Abordarea interdisciplinară din cadrul acestui proiect conferă o perspectivă globală asupra subiectelor abordate prin actul de cercetare. Identificarea implicaţiilor multi-domeniu pe care activitatea de cercetare specifică unui domeniu central le determină incă din faza de cercetare o abordare cu caracter inovator.