MECANICA SMIS 13613

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea modernizarea și extinderea spații de învățământ și cazare la Facultatea de Mecanică Craiova, P+4, D+P și desființarea construcției C4

Cod SMIS 13613

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

 

  • PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
  • AXA PRIORITARĂ
    • Axa prioritară 3 – Imbunătățirea infrastructurii sociale
  • DOMENIUL DE INTERVENȚIE

 

Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

 

Proiectul propus spre finanțare răspunde în mod direct obiectivelor Axei Prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” care vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranța publică în situații de urgență.

În concret, proiectul face o aplicare directă a obiectivului specific al domeniului major de intervenție 3.4 –  „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prin investiții în reabilitare, modernizare și extinderea spațiilor de învățământ și cazare a Facultății de Mecanică din Craiova.

Ca urmare a capacității insuficiente a spațiilor aferente Facultății de Mecanică, în special cele cu destinație laboratoare, de a-și desfașura în bune condiții activitățile, a solicitărilor primite atât din partea studenților cât și din partea cadrelor didactice, se impune luarea unor măsuri care să genereze îmbunătățirea și extinderea spațiilor de învățământ din cadrul campusului universitar și totodată a calității învățământului tehnic.