Prezentare DFE

Misiunea DFE

Misiunea DFE din cadrul Universității din Craiova constă în coordonarea și stimularea activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene, prin programele PO CU (Programul Operaţional Capital Uman), POC (Programul Operaţional Competitivitate), POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare),  POR (Program Operațional Regional) POCA (Program Operațional Capacitate Administrativă) PNDR (Program Național de Dezvoltare Rurală), Program de Cooperare (Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi Interregională)

Obiectivele DFE

 

  • elaborarea și implementarea unui număr important de proiecte finanțate din fonduri europene, care să aibă un procent semnificativ în bugetul Universităţii din Craiova.
  • atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, prin prisma calității de membru în mai multe structuri asociative, de tip poli de competitivitate şi clustere innovative.
  • atragerea de resurse financiare pentru suplimentarea fondului de burse și acordarea de sprijin financiar, în special prin accesarea de fonduri europene pentru burse sociale, stagii de practică, masterat și doctorat.
  • implicarea în elaborarea propunerilor de proiecte prin oferirea de expertiză financiară, juridică, în management și lingvistică pentru promotori.
  • intensificarea colaborării cu sectorul privat atât la nivel național cât și internațional în cadrul proiectelor cu finanțare europeană (se are în vedere colaborarea trans-frontalieră în zona Dunării).
  • intensificarea colaborării dintre facultățile și departamentele din cadrul Universității din Craiova pentru cresterea capacității de elaborare de propuneri cu caracter interdisciplinar prin implicarea asistenților de cercetare și a cadrelor didactice.
  • organizarea de activități de diseminare a informației la nivel de universitate cu scopul de a promova finanțările care pot fi accesate, potentialul uman, proiectele în derulare, sau idei de noi proiecte.
  • formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea şi implementarea proiectelor europene